Gemeenteraad stelt begroting 2018 vast

OZB in 2018 met 5% omlaag; de drie daaropvolgende jaren met 2%.

In zijn vergadering van donderdag 9 november 2017 heeft de gemeenteraad de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 vastgesteld.

Bekijk hier de financiële positie inclusief de effecten van de aangenomen amendementen en moties.

Aangenomen amendementen

Lees hier de tekst van het aangenomen amendement over extra verlaging OZB.

Lees hier de tekst van het aangenomen amendement verhoging reservering precariobelasting.

Lees hier de tekst van het aangenomen amendement toezichtarrangementen verbonden partijen.

Lees hier de tekst van het aangenomen amendement Meer bewegen voor jong en oud.

Lees hier de tekst van het aangenomen amendement voor organiseren Dag van de Dialoog.

Het amendement voor het schrappen van bezuinigingen op sport kreeg geen meerderheid van stemmen.

Aangenomen moties

Lees hier de tekst van de aangenomen motie over inzet Halt voor preventie op scholen

Lees hier de tekst van de aangenomen motie voor ontsluiting ABC-terrein.

Lees hier de tekst van de aangenomen motie voor investeren in relaties in Neder-Betuwe

Debat beluisteren / achterliggende stukken lezen

Wilt u het debat beluisteren en achterliggende (raads)stukken lezen, klik dan hier.

Uitgelicht