Gemeente schenkt bijenboom van Bij Bewust Betuwe en TCO aan Anker en Schenkhof in Kesteren

Onder toeziend oog van bewoners plantten de heer Van Zetten, bestuurder Van Bodegraven en wethouder Herman Gerritsen op donderdag 2 november een bijenboom bij het Anker en de Schenkhof in Kesteren.

Onder toeziend oog van bewoners plantten de heer Van Zetten, bestuurder Van Bodegraven en wethouder Herman Gerritsen op donderdag 2 november een bijenboom bij het Anker en de Schenkhof in Kesteren. De boom – voor de liefhebber: de Tetradium daniellii -  was overhandigd door Bij Bewust Betuwe aan de gemeente en geschonken door Tree Centre Opheusden.

Bijenboom

In zijn toespraak gaf wethouder Herman Gerritsen aan dat bomen en struiken die bijen en insecten aantrekken broodnodig zijn voor bestuiving en biodiversiteit. ”Laten we er samen voor zorgen dat de bijenstand op orde blijft want ze hebben  het zwaar. Dank aan Tree Centre Opheusden voor het schenken van de boom en aan de Werkgroep Biodiversiteit van Imkerverenigingen West-Betuwe/Eck & Wiel  voor alle inspanningen op het gebied van Bij Bewust Betuwe. En dank aan het Anker voor de plek en het onderhoud van deze mooie boom.”

Bijenboom

Bij Bewust Betuwe

Heel veel gemeenten, waaronder Neder-Betuwe ondertekenden vorig jaar het convenant Bij Bewust Betuwe en verklaarden daarmee dat zij zich zullen inspannen voor een betere biodiversiteit. Dit jaar is er de campagne met voorlichting en acties voor gemeenten, grondeigenaren, (agrarische) bedrijven, scholen en bewoners van de Betuwe om zo samen te werken aan het vergroten van de biodiversiteit in de Betuwe. De aanplant van de boom in Kesteren is een actie in een reeks. Vorig jaar plantte de gemeente een bijenboom in Dodewaard tijdens Boomfeestdag.

Waarom bijen zo belangrijk zijn

Bijen zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening. Ze zorgen voor de bestuiving van ruim 75% van alle groente en fruit. Maar het gaat niet goed met de bijen in Nederland want er is gebrek aan voedsel en onderdak en daardoor staat meer dan de helft van alle bijensoorten op uitsterven. Het landschap is strakker ingericht en de wallen, heggen en rommelhoekjes zijn grotendeels verdwenen.

Plant ook een struik of boom

Bij Bewust Betuwe stimuleert bestuurders, scholieren en bewoners om de leefomgeving van bijen te verbeteren. Door zaaien en planten, bouwen van bijenhotels voor thuis, op het schoolplein, op het werk en in de eigen straat en het dorp. Hierbij een oproep aan iedereen: zaai bloemen of plant eens een struik of boom die aantrekkelijk is voor bijen en daardoor mede zorgt voor hun (betere) voedselvoorziening.

Uitgelicht