Donderdag 9 november: gemeenteraad debatteert en besluit over begroting 2018

Op donderdag 9 november, tijdens de openbare raadsvergadering, debatteert en besluit de gemeenteraad over de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021.

Op donderdag 9 november, tijdens de openbare raadsvergadering waarbij u van harte welkom bent, debatteert en besluit de gemeenteraad over de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021.

Vorige week heeft u op de gemeentepagina’s in deze krant de verkorte algemene beschouwingen van de politiek partijen in Neder-Betuwe kunnen lezen. Ze zijn ook te vinden op onze website. U kunt de vergadering vanaf 19.00 uur ook rechtstreeks via www.nederbetuwe.nl volgen (alleen geluid). Klik op Gemeenteraad (groene balk) en daarna op ‘Politieke agenda’ en dan op ‘Live’.

Dit is de agenda van de raadsvergadering van 9 november

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Vaststelling van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 12 oktober 2017
 4. Vaststelling van de lijst met ingekomen stukken
 5. Gelegenheid voor raadsleden om vragen aan het college te stellen
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Wijziging financiële verordening (hamerstuk)
 8. Bedrijfsplan 2.0 van Werkzaak Rivierenland (hamerstuk)
 9. Besluitvorming over het preventie- en handhavingsplan m.b.t. drank en horecawet 2018-2022
 10. Besluitvorming over het bestemmingsplan Casterhoven, Deelplan A, oostzijde fase 2
 11. Debat en besluitvorming over de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021
 12. Sluiting

Voorafgaand aan deze vergadering start om 19.00 uur een debat over de agendapunten 9 en 10. Aansluitend begint de raadsvergadering met bovenstaande agenda.

Uitgelicht