Donderdag 9 november: gemeenteraad behandelt begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

Volg de raadsvergadering in het gemeentehuis of thuis

De raadsvergadering van 9 november vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Opheusden en begint om 19.00 uur. Het is een openbare vergadering dus hierbij van harte uitgenodigd om erbij te zijn! U kunt de vergadering ook rechtstreeks via www.nederbetuwe.nl volgen (alleen geluid). Klik op die dag en tijd hier.

Agenda gemeenteraad

Dit is de agenda van de raadsvergadering van 9 november

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Vaststelling van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 12 oktober 2017
 4. Vaststelling van de lijst met ingekomen stukken
 5. Gelegenheid voor raadsleden om vragen aan het college te stellen
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Wijziging financiële verordening (hamerstuk)
 8. Bedrijfsplan 2.0 van Werkzaak Rivierenland (hamerstuk)
 9. Besluitvorming over het preventie- en handhavingsplan m.b.t. drank en horecawet 2018-2022
 10. Besluitvorming over het bestemmingsplan Casterhoven, Deelplan A, oostzijde fase 2
 11. Debat en besluitvorming over de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021
 12. Sluiting

Voorafgaand aan deze vergadering start om 19.00 uur een debat over de agendapunten 9 en 10. Aansluitend begint de raadsvergadering met bovenstaande agenda. Klik hier om de achterliggende stukken te lezen.

Uitgelicht