De begroting, het college en de raad: zo werkt het

Welke rol hebben college en gemeenteraad?

Op donderdag 9 november behandelt de gemeenteraad de begroting 2018 met meerjarenraming 2019-2021. De raad besluit dan welke plannen de komende jaren wel of niet worden uitgevoerd. Klik hier voor de agenda.

Welke rol hebben college en gemeenteraad?

De gemeenteraad heeft het ‘budgetrecht’. Dit houdt in dat de raad bepaalt welke bedragen aan welke ambities worden uitgegeven én welke inkomsten (uit o.m. gemeentelijke belastingen) daarvoor nodig zijn.

Het belangrijkste instrument van de raad bij het uitoefenen van zijn budgetrecht is de begroting. Jaarlijks stelt de raad de begroting voor het volgende jaar vast. Ter voorbereiding hierop stelt het college van burgemeester en wethouders een ‘ontwerpbegroting’ op. Dit is een concept van de begroting. De gemeenteraad besluit dus uiteindelijk of deze ontwerpbegroting (geheel of gedeeltelijk) akkoord is en stelt de uiteindelijke begroting vast.

Door op 9 november de begroting 2018 vast te stellen, bepaalt de raad:

  • welke doelstellingen de gemeente in 2018 wil bereiken;
  • wat de gemeente in 2018 voor elke doelstelling gaat doen;
  • hoeveel geld daarvoor in 2018 (en ook in latere jaren) nodig is.

Zetelverdeling raad

  • SGP 8 zetels
  • PvdA 4 zetels
  • CDA 3 zetels
  • GB 2 zetels
  • CU 1 zetel
  • VVD 1 zetel

Klik hier voor het overzicht van inkomsten en uitgaven.

Klik hier voor de grafiek van de inkomsten.

Klik hier voor de grafiek van de uitgaven.

Lees hier het persbericht dat is uitgegaan in verband met de begroting.

Uitgelicht