De algemene beschouwingen van de politieke partijen in de gemeenteraad van Neder-Betuwe

Lees ze alle

‘Alle reden het voortgezette beleid verder uit te werken.’ Lees hier de algemene beschouwingen van de SGP.

‘Leefbaarheid voor iedereen.’ Lees hier de algemene beschouwingen van de PvdA.

Iedere euro van uw belastinggeld uitgeven in het belang van alle inwoners.’ Lees hier de algemene beschouwingen van het CDA.

‘Profiteren van economische voorspoed.’ Lees hier de algemene beschouwingen van Gemeentebelangen.

‘Zeven vette jaren?' Lees hier de algemene beschouwingen van de ChristenUnie.

Geen loze beloftes maar daden.’ Lees hier de algemene beschouwingen van de VVD.

Uitgelicht