Carbid schieten? Vóór 2 december 2017 melden!

Voor het carbid schieten zijn regels opgesteld.

Voor het carbid schieten zijn regels opgesteld:

  • alleen toegestaan op 31 december tussen 10.00 en 18.00 uur

Let op: omdat oudejaarsdag dit jaar op zondag valt, mag er daar waar geschoten wordt in nabijheid van een kerk niet geschoten worden tijdens kerkdiensten (Zondagswet artikel 2)

  • alleen toegestaan als u dit vóór 2 december 2017 meldt bij het college (formulier te downloaden via website).

Een melding heeft alleen zin als u kunt voldoen aan de algemene voorwaarden:

  • niet binnen 50 meter van woonbebouwing
  • niet binnen 300 meter van zorgcentra e.d.
  • niet binnen 300 meter van voorzieningen voor het houden van dieren
  • het vrijschootsveld moet minimaal 50 meter zijn, zonder dat hierin verharde openbare wegen of paden liggen.
  • bij het schieten mag alleen gebruik gemaakt worden van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter
  • de melder (en verantwoordelijke) is minimaal 18 jaar

In overige gevallen en als er geen melding bij de gemeente is ontvangen, is het verboden om carbid te schieten. Melders ontvangen een schriftelijke bevestiging.

Meer informatie

Via de digitale balie van onze website of team Vergunningverlening & Handhaving, mevrouw M. Guiljam.

Uitgelicht