Nieuwe beleidsregels bijzondere bijstand vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft nieuwe beleidsregels vastgesteld voor bijzondere bijstand in Neder-Betuwe.

Het college van burgemeester en wethouders heeft nieuwe beleidsregels vastgesteld voor bijzondere bijstand in Neder-Betuwe. Het betekent versobering van een aantal regelingen. Met de vaststelling van de beleidsregels – een bevoegdheid van het college – is het beter mogelijk om de uitgaven voor bijstand binnen het begrote bedrag te houden. In het verleden vergoedde Neder-Betuwe meer dan de wettelijke norm was; dit is nu in evenwicht gebracht.

Nieuwe normen

De hoogte van bijstand is op de volgende punten aangepast. De bijdrage voor inrichtingskosten is aangepast aan prijzen die gelden op de tweedehandsmarkt. Wanneer sprake is van bewindvoerings-kosten, dan wordt niet meer vanzelfsprekend bijstand verleend maar gekeken naar de draagkracht. Bijstand voor medische kosten wordt alleen nog gegeven voor zover de meest uitgebreide aanvullende verzekering die niet vergoed zou hebben. Sommige inwoners kunnen voor Easy swim, een nieuwe leermethode zwemmen, een vergoeding krijgen. Verder zijn de regels aangepast aan de huidige tijd en juridisch helderder.

Uitgelicht