Komende tijd verscherpte controles op lozing bedrijfsafvalwater Neder-Betuwe

Eerder dit jaar was er sprake van een sterke toename van de belasting op de rioolwaterzuivering in Dodewaard door afvalwaterlozingen afkomstig van bedrijven.

Eerder dit jaar was er sprake van een sterke toename van de belasting op de rioolwaterzuivering in Dodewaard door afvalwaterlozingen afkomstig van bedrijven. Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) en Waterschap Rivierenland zijn vorige maand gezamenlijk gestart met onaangekondigde afvalwatercontroles bij met name voedselverwerkende bedrijven. Bij zes van de vijftien bezochte bedrijven zijn waarschuwingen uitgedeeld en is eenmaal vanwege de ernst van de overtreding direct handhavend opgetreden. Vanwege dit resultaat zullen de controles komende tijd nog worden uitgebreid en geïntensiveerd.

Uitgelicht