Gemeente Neder-Betuwe ruim op schema met taakstelling huisvesting nieuwkomers

De taakstelling voor de eerste helft van 2017 voor de huisvesting van nieuwkomers is door de gemeente Neder-Betuwe ruimschoots gehaald.

De taakstelling voor de eerste helft van 2017 voor de huisvesting van nieuwkomers is door de gemeente Neder-Betuwe ruimschoots gehaald. De opdracht voor Neder-Betuwe was om in de eerste helft van dit jaar 18 nieuwkomers te huisvesten. Het zijn er 19 geworden. Ook is de achterstand (12) van vorig jaar inmiddels ingehaald.

Voor de tweede helft van 2017 is de taakstelling om 14 nieuwkomers te huisvesten. Met één persoon die al is gehuisvest en de verwachting dat op zeer korte termijn wegens gezinshereniging aan nog 5 personen huisvesting kan worden aangeboden liggen we voor het tweede halfjaar al goed op schema.

Binnenkort publiceert het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) eveneens de cijfers. Het cijfer voor Neder-Betuwe kan afwijken omdat bij het COA wellicht nog niet alle huisvestingen in Neder-Betuwe zijn verwerkt.

Uitgelicht