Subsidieplafond voor het sociaal domein vastgesteld

voor het jaar 2018.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 4 van de Algemene subsidieverordening 2016 bekend, dat in de vergadering van 5 december 2017 de subsidieplafonds voor het sociaal domein voor het jaar 2018 als volgt zijn vastgesteld:

Subsidieplafonds

Uitgelicht