KAKaanpak: Stand van zaken 6 december 2017

Met KAKvorderingen, bakaanpak en losloopveld

Logo

In deze rubriek houden wij u twee-wekelijks op de hoogte van uw en onze vorderingen KAKAANPAK. Samen streven wij naar een hondenpoep-vrije gemeente!

Overlast door hondenpoep? Afvalbakken niet op de juiste plaats? Meld het via onze website onder: 'melding/klacht openbare ruimte'. U kunt ons ook benaderen via info@nederbetuwe.nl.

KAKvorderingen

Het einde van het jaar is in zicht en het zou mooi zijn als dat ook gold voor de hondenpoepoverlast. Helaas... niets is minder waar! De afgelopen maand kwamen er veel klachten binnen uit met name Echteld waarbij burgers verontwaardigd lieten weten in hun woonplaats te weinig te merken van de vorderingen van KAKaanpak. Opvallend daarbij was dat een groot deel van de klachten van hondenbezitters zelf kwam. Enkele kenmerkende fragmenten uit de brieven van inzenders:

“Al enige tijd erger ik mij groen en geel aan de hoeveelheid hondenpoep die er blijft liggen in en rond het parkje achter het Kerkeland in Echteld”.

“Eveneens de hondenren, leuk dat die gebouwd is en voor mijn honden een super uitvinding, maar spelen kunnen we daar niet zonder onder de poep te zitten, het is werkelijk verschrikkelijk. Misschien is het handig om te zorgen dat er bij de ren aan weerskanten een prullenbak staat en bij het bruggetje? Dat zal een hoop schelen als mensen dan ook eens daadwerkelijk op gaan ruimen.”

“Kortom, poep ligt in Echteld overal. Op de paden, op de stoepen zelfs onder en naast de wel geplaatste prullenbakken.”

“In mijn buurt wonen veel honden bezitters, allemaal grotere honden wiens baasje ze overal laten poepen. Midden op straat of in populaire loop gebieden.”

“Tot mijn verbazing duikt niet veel later de hond bij mij op, zonder baasje. En het blijkt dezelfde hond te zijn die ik eerder heb gezien.”

“Het aantal hondenbezitters die wel met poepzakje en aangelijnde honden loopt is op één hand te tellen.”

De klachten geven het knelpunt in het hondenoverlast-probleem goed weer. Natuurlijk valt er ook in de KAKaanpak nog één en ander te verbeteren maar als burgers niet mee willen werken komen we nergens. Zelfs niet met een overschot aan afvalbakken. De AVRI probeert zo adrem mogelijk in te spelen op overlastmeldingen. Maar de handhavers kunnen natuurlijk niet overal tegelijk zijn. Het is daarom belangrijk dat ook u als burger elkaar onderling aanspreekt op ongewenst en onwettig gedrag. Natuurlijk is dat lastig maar het geeft wel de norm aan waar we samen naar streven.

Cartoon

Bakaanpak

Er zijn veel klachten en meldingen over niet- of niet juist geplaatste afvalbakken. KAKaanpak ijvert om een blijvend bruikbaar netwerk aan afvalbakken voor elkaar te krijgen. Hierbij hebben wij uw hulp nodig. Burgers ervaren de werking van de bakken in de praktijk immers het beste. KAKaanpak wil daarom in het nieuwe jaar aan de slag met Bakteams. Een Bakteam bestaat dan uit een aantal burgers per dorp die signaleren en suggesties doen over knelpunten en locaties. Natuurlijk blijven ook alle individuele meldingen welkom bij de gemeente.

Losloopveld

Er is van verschillende kanten gevraagd om meer gebieden – zoals in Kesteren, Dodewaard en Echteld - aan te wijzen waar honden mogen loslopen en kunnen spelen. Dergelijke velden zijn echter wel gebonden aan randvoorwaarden. Ze moeten immers voor iedereen een verbetering opleveren en geen extra overlast. Begin 2018 gaan we de haalbaarheid van de verzoeken bekijken. En bezien of en hoe het haalbaar is meer losloopgebieden en speelvelden voor honden aan te wijzen. Ook hierbij  vragen wij u als burger om suggesties met betrekking tot mogelijke praktische locaties. Wij kunnen deze suggesties dan overwegen.

Bent u geïnteresseerd in het Bakteam? Of heeft u suggesties voor een hondenlosloopveld of -speelveld? Laat het ons weten via kakaanpak@nederbetuwe.nl.

Uitgelicht