Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe 2018

op 7 december 2017 vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 7 december 2017 vastgesteld:

  • de nieuwe “Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe 2018”. Deze nieuwe APV treedt op 1 januari 2018 in werking. De gemeenteraad heeft naar aanleiding van dit besluit besloten de “Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe 2015” met ingang van 1 januari 2018 in te trekken. De aanwijzingsbesluiten die eerder genomen zijn op grond van deze verordening blijven ongewijzigd van kracht.

De verordening ligt ter inzage op het gemeentehuis en is binnenkort te lezen via www.overheid.nl/lokalewetgeving.

Meer informatie: mevrouw M.L.C. Guiljam-van der Vegt, afdeling Vergunningverlening & Handhaving

Uitgelicht