AVRI-berichten rond de feestdagen

Informatie over o.a. afvalinzameling, milieustraten, papier- en textielcontainers, prullenbakken, ondergrondse containers en gladheidsbestrijding.

Tijdens feestdagen geen afvalinzameling en milieustraten gesloten

Op eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag zijn het kantoor van Avri en de milieustraten de hele dag gesloten. Ook haalt Avri op deze dagen geen afval op. Op uw afvalkalender staat op welke dag dit wordt ingehaald.

Papier- en textielcontainers afgesloten rond jaarwisseling

Enkele dagen voor de jaarwisseling sluit Avri alle openbare brengcontainers voor papier en textiel af tegen eventueel vandalisme. Na de jaarwisseling gaan de containers zo snel mogelijk weer open.

Openbare prullenbakken

Avri haalt rond de feestdagen openbare prullenbakken weg of sluit deze af. Na de jaarwisseling worden de bakken zo snel mogelijk geopend of teruggeplaatst.

Ondergrondse containers

Ook ondergrondse containers worden gesloten. Dat gebeurt op 29 of 30 december. Ze gaan weer open op 2 of 3 januari.

Kerstbomen

Kerstbomen kunnen gratis worden afgeleverd bij de milieustraat. De boom mag ook in kleine stukken in de groene container (deksel moet gesloten zijn!).

Gladheidbestrijding

Avri zorgt voor de gladheidbestrijding. Meer informatie en de strooiroutes staan op avri.nl. U kunt het Twitteraccount @AvriGladheid volgen zodat u het weet als de strooiploegen de weg op gaan.

Uitgelicht