Welke verkeersknelpunten moeten het eerst worden aangepakt? Discussie met de gemeenteraad tijdens beeldvormende avond.

‘Het Beeld’ op donderdag 14 september in het gemeentehuis, aanvang 19.30 uur.

Tijdens de vergadering ‘Het Beeld’ op donderdag 14 september in het gemeentehuis, aanvang 19.30 uur, discussieert de gemeenteraad over welke verkeerssituaties moeten worden aangepakt en in welke volgorde. Dat gebeurt aan de hand van een overzicht van bekende verkeersknelpunten, onder andere ook aangedragen door inwoners, en waarvan het college van burgemeester en wethouders een analyse maakte.

Praat mee

Inwoners en organisaties zijn van harte welkom bij dit overleg. Om te luisteren maar ook om uw opvattingen te  delen over dit onderwerp. Als u wilt meepraten, dan kunt u zich hiervoor aanmelden tot 13 september 12.00 uur bij de griffie via e-mail griffie@nederbetuwe.nl. U kunt ook bellen naar tel. 14 0488.

Besluitvorming in december

Na deze discussie vindt naar verwachting in december 2017 de besluitvorming door de raad plaats. Dan staat de actualisatie van het huidige Neder-Betuwse Verkeer- en Vervoerplan op de agenda, waaronder ook het uitvoeringsprogramma.

Meer informatie

Achterliggende stukken zijn elders op onze website te vinden.

Raadsspreekuur

Tijdens de beeldvormende avond is er ook een raadsspreekuur. Hier kunnen inwoners aan de raadsleden hun visie geven over onderwerpen die niet op de agenda staan. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 13 september 12.00 uur bij de griffie via e-mail griffie@nederbetuwe.nl of via tel. 14 0488.

Uitgelicht