Neder-Betuwe neemt nieuw besluit op bezwaarschrift beëindiging dagbesteding

Het college van burgemeester en wethouders zal naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Gelderland d.d. 5 juli 2017 in overleg met de familie geen onderzoek doen naar de beëindiging van dagbesteding van een inwoner.

Het college van burgemeester en wethouders zal naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Gelderland d.d. 5 juli 2017 in overleg met de familie geen onderzoek doen naar de beëindiging van dagbesteding van een inwoner.

De rechtbank Gelderland heeft in een uitspraak in beroep bepaald dat burgemeester en wethouders opnieuw een zorgvuldig onderzoek moeten doen naar de beëindiging van de dagbesteding voor een inwoner. Het college van B en W kreeg een opdracht een nieuw besluit op het bezwaarschrift te nemen. Kort voor de uitspraak is deze inwoner overleden. Een feit waarmee de rechtbank geen rekening heeft kunnen houden.

Vanwege het overlijden kan het college voor de huidige situatie geen nieuw besluit nemen. Ook een vertegenwoordiger van de familie heeft aangegeven geen prijs meer te stellen op een nieuw (inhoudelijk) besluit.

Het college van B en W heeft het bezwaarschrift vanwege het ontbreken van procesbelang daarom niet ontvankelijk verklaard en gaat over tot het uitbetalen van de gevraagde proceskosten voor het voeren van een bezwaarprocedure.

Uitgelicht