Koninklijke Onderscheiding voor de heer H.C. de Jongh uit Kesteren

Op zaterdag 12 augustus speldde burgemeester A.J. Kottelenberg bij de heer De Jongh de versierselen op die behoren bij de onderscheiding.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft bij Koninklijk Besluit, nummer 2017001145 van 5 juli 2017, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, de heer H.C. de Jongh uit Kesteren.

Op zaterdag 12 augustus, tijdens de receptie naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van Tennisvereniging De Kersenplukkers speldde burgemeester A.J. Kottelenberg van Neder-Betuwe bij de heer De Jongh de versierselen op die behoren bij deze onderscheiding.

KO voor de heer H.C. de Jongh

KO voor de heer H.C. de Jongh

De heer De Jongh (63) ontvangt de onderscheiding onder meer voor zijn langdurige inzet op vele vlakken voor het dorp Kesteren. Hij heeft een rijke en een langdurige ervaring in het besturen en vrijwillig ondersteunen van verschillende verenigingen in Kesteren. Hij is inmiddels meer dan 35 jaar actief binnen het verenigingsleven. Vele jaren was de heer De Jongh directeur voor het openbaar onderwijs in de gemeente Neder-Betuwe. Hij stimuleerde samenwerking tussen scholen en sport.

De heer de H.C. de Jongh heeft zich 25 jaar lang verbonden aan Toneelvereniging Castra te Kesteren. Hij heeft zich ten volle ingezet voor de belangen van de vereniging. Minimaal 10 jaar is hij voorzitter en kartrekker van Korfbalverening SVK te Kesteren geweest. Ruim 20 jaar is hij medeorganisator en presentator van het totale programma rond de Sinterklaasintocht te Kesteren. Vanaf 2004 is de heer de Jongh voorzitter van Tennisvereniging de Kersenplukkers in Kesteren. Hij stimuleert de samenwerking tussen verschillende verenigingen in de omliggende dorpen.

De heer De Jongh is een verenigingsman in hart en nieren. Hij is zeer professioneel en betrokken bij de verenigingen, een symbool voor Kesteren.

Uitgelicht