Inloopavond herinrichting uiterwaarden bij Ochten

Op maandag 18 september 2017 is er een inloopavond over een mogelijke herinrichting van de uiterwaarden bij Ochten.

Op maandag 18 september 2017 is er een inloopavond over een mogelijke herinrichting van de uiterwaarden bij Ochten. Inwoners, ondernemers, gebruikers van het gebied en overige belanghebbenden zijn van harte welkom.

De provincie Gelderland heeft samen met de gemeente Neder-Betuwe, de gemeente Druten en Waterschap Rivierenland de mogelijkheden en wensen verkend om de uiterwaarden bij Ochten opnieuw in te richten. Regio Rivierenland ondersteunde daarbij. Het gaat hierbij om het gebied rondom de oude veerhaven. De verkenning vindt plaats onder de vlag van het provinciale programma WaalWeelde, met als doel een mooie, veilige, natuurlijke en economisch sterke Waal en een aantrekkelijke inrichting van het gebied voor bewoners en bezoekers.

Omgeving en marktpartijen

De verkenning voor een gebiedsontwikkeling rondom de veerhaven in Ochten zijn gestart in het voorjaar van 2016. Met de brochure ‘TOP-locatie Ochten’ en tijdens een inloopavond op 28 november 2016 hebben wij inwoners, ondernemers en gebruikers geïnformeerd over de aanpak van de verkenning. Iedereen heeft ideeën en wensen voor de inrichting van het gebied kunnen aandragen. Vervolgens hebben wij begin 2017 de ideeën en ambities voor het gebied voorgelegd aan marktpartijen in een zogenaamde marktconsultatie.

Komt u ook?

Voordat wij de uitkomsten van de verkenningen voorleggen aan de bestuurders van alle betrokken overheden, informeren wij graag eerst de omgeving over de resultaten. Tijdens de inloopavond is informatie beschikbaar over de uitkomsten van de verkenningsfase. Wij zullen verschillende toekomstscenario’s schetsen. Uiteraard kunnen bezoekers vragen stellen.

Wanneer: 18 september 2017
Waar: Het Dorpshuis, Dokter M. van Drielplein 2 te Ochten
Hoe laat: vrije inloop tussen 19.00 – 21.00 uur

Hoe verder?

In de periode oktober tot en met december 2017 leggen wij vervolgens de resultaten van de verkenning ter besluitvorming voor aan de bestuurders van de betrokken overheden. Meer informatie is te vinden op www.waalweelde.nl -> projecten -> verkenningen

Uitgelicht