Groen idee voor de buurt samen uitvoeren? Kom inspiratie halen tijdens ‘Groene inloopspreekuur’ op 14 of 21 september in het gemeentehuis.

Op 14 en 21 september tussen 19.00 en 21.00 uur in de hal van het gemeentehuis.

Inwoners van Neder-Betuwe die met plannen rondlopen voor de vergroening van straat of buurt zijn van harte uitgenodigd om die plannen te bespreken en inspiratie op te doen tijdens het groene inloopspreekuur op 14 en 21 september tussen 19.00 en 21.00 uur in de hal van het gemeentehuis.

Aanpak

Gemeente Neder-Betuwe organiseert voor het tweede jaar ’groene inloopspreekuren’ waar inwoners aan adviseurs vragen kunnen stellen over hoe zij hun groene ideeën kunnen omzetten in concrete plannen. Het kan bijvoorbeeld gaan over hoe je de buurt kunt mobiliseren, welke beplanting het meest geschikt is of hoe je een en ander aanpakt.

Groen idee

Groen straatmeubilair

De gemeente stimuleert graag ‘groene bewonersparticipatie’. In ruil voor actieve betrokkenheid van bewoners bij de herinrichting van een plantsoen, groenstrook of plantenvak, stelt de gemeente budget beschikbaar voor de beplanting. Dit jaar is ook een bijdrage mogelijk voor initiatieven op het gebied van ‘groen’ straatmeubilair zoals boombankje, speelboom, moestuinbak of wilgentenen schutting. Als het maar gaat om natuurlijke elementen met een groen karakter.

Biodiversiteit in ‘Bijbewust (Neder-)Betuwe’

Gemeente Neder-Betuwe is een van de ondertekenaars van de Intentieverklaring BijBewust Betuwe die een duurzame leefomgeving wensen voor honingbijen, wilde bijen en andere bestuivers. Op die manier borgen we de biodiversiteit en de productie van ons voedsel met onder meer onze fruitbomen. Daarom staat de regeling voor burgerparticipatie in openbaar groen ook open voor initiatieven die bijdragen aan de biodiversiteit en de beeodiversity in het bijzonder. Een bijen- of insectenhotel, een bijenlint of het planten van een bij-vriendelijke boom; het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Welkom op 14 of 21 september tussen 19.00 en 21.00 uur in de hal van het gemeentehuis.

Wilt u vooraf een vraag stellen of wilt u zich al aanmelden voor het spreekuur? Stuur dan een mail naar nheijden@nederbetuwe.nl.

Uitgelicht