Inwoners

Recente nieuwsberichten

(Accordion ingeklapt)

18 december vanaf 15.00 uur gesloten - 24 december en 31 december gesloten
Lees meer over 'Over de openingstijden gemeentehuis en Kernpunten rondom de feestdagen'

(Accordion ingeklapt)

De gemeente is online een onderzoek gestart om te kijken of vrijwilligers weten waar ze met vragen en verzoeken tot ondersteuning terecht kunnen. Ook willen we graag weten of vrijwilligers zich v...
Lees meer over 'Neder-Betuwse vrijwilliger het cement in de samenleving. Hoe sterk is dit cement?'

(Accordion ingeklapt)

Gemeente Neder-Betuwe heeft inwoners huis aan huis uitgenodigd om mee te doen aan een online onderzoek om te kijken of mantelzorgers weten waar ze met vragen en verzoeken tot ondersteuning terech...
Lees meer over 'Enquête over mantelzorg, zorg in de toekomst; zorgen op dit moment'

(Accordion ingeklapt)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Vaak gaat dit goed, maar soms vergeet iemand dit. Gelet op allerlei zaken die iemand tijdens de v...
Lees meer over 'Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP) (12 december 2018)'

(Accordion ingeklapt)

Tijdens het NOV-congres ondertekende Claire Vaessen namens Welzijn Rivierstroom de oproep aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Lees meer over '2021 Nationaal Jaar van het Vrijwilligerswerk?'

(Accordion ingeklapt)

voor een vrouw uit Kesteren
Lees meer over 'Taalvrijwilliger gevraagd'

(Accordion ingeklapt)

Vooraankondiging: woensdag 16 en 23 januari 2019
Lees meer over 'Welkom bij presentatie resultaten ansichtkaartenactie!'

(Accordion ingeklapt)

Meer informatie Gerbert van Bemmel, tel. 06-17513411
Lees meer over 'Gratis sporten voor meisjes en jongens van 4 – 12'

(Accordion ingeklapt)

Goed voor de biodiversiteit en een nog groener Neder-Betuwe!
Lees meer over 'Groene uitstraling in dorpen van Neder-Betuwe!'

(Accordion ingeklapt)

in de oude trouwzaal en de raadzaal in het gemeentehuis
Lees meer over 'College-informatieavond donderdag 13 december'

(Accordion ingeklapt)

op donderdag 13 december in het gemeentehuis
Lees meer over 'Spreekuur wijkagent Gerrit Langerak'

(Accordion ingeklapt)

over de afvalkalender en afvalinzamerling tijdens feestdagen
Lees meer over 'Mededelingen van de Avri'

(Accordion ingeklapt)

met als doel het restafval te verminderen en de leefomgeving duurzamer te maken
Lees meer over 'Nieuwe manier van restafval aanbieden start op 1 juli 2019'

(Accordion ingeklapt)

In de gemeente Neder-Betuwe kunnen samenwerkende ondernemers voor kansrijke projecten en activiteiten voortaan aanspraak maken op een Lokaal Investerings Fonds (LIF).
Lees meer over 'Neder-Betuwse ondernemers maken aanspraak op investeringsfonds'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Bundel, gemaakt door en voor mantelzorgers, als hart onder de riem.
Lees meer over 'Mantelzorg-gedichtenbundel voor voorzitter raad'

(Accordion ingeklapt)

Wat: Informatieavond
Waar: Raadzaal, gemeentehuis Opheusden
Wanneer: 13 december 2018 vanaf 19:30 uur
Lees meer over 'Welkom bij informatieavond donderdagavond 13 december: hoe beleeft u de openbare ruimte in uw woonomgeving?'

(Accordion ingeklapt)

Persbericht GGD Gelderland-Zuid, 6 december 2018
Lees meer over 'Houtrook is ongezond'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Tot die datum bieden inwoners hun restafval aan op dezelfde manier als zij nu gewend zijn.
Lees meer over 'Avri start op 1 juli 2019 met nieuwe manier van restafval aanbieden'

(Accordion ingeklapt)

De volgende meldingen zijn geaccepteerd:
Lees meer over 'Carbid schieten oudejaarsdag 31 december 2018'

(Accordion ingeklapt)

Eén keer per twee weken vindt er van 18.00-19.30 uur een financieel spreekuur plaats in het gemeentehuis in Opheusden. Vrijwilligers van Welzijn Rivierstroom ondersteunen inwoners uit Nede...
Lees meer over 'Gezocht: Nieuw teamlid voor het financieel spreekuur'

(Accordion ingeklapt)

De training is voor initiatiefnemers in Buren of Neder-Betuwe en verder voor iedereen die in Tiel of omliggende gemeenten woont.
Lees meer over 'Mediatraining voor bewonersinitiatieven'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Een nieuwe mijlpaal is bereikt voor het zonnepark van Avri Solar. Vorige week werd door investeringen via crowdfunding het streefbedrag van € 990.000 behaald.
Lees meer over 'Opbrengst crowdfunding Zonnepark Avri Solar € 990.000'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening 2016 bekend, dat in de vergadering van 27 november 2018 de subsidieplafonds voor het sociaal domein voo...
Lees meer over 'Subsidieplafonds 2019 vastgesteld'

(Accordion ingeklapt)

Als u het eigen risico in twee achtereenvolgende kalenderjaren hebt verbruikt, dan hebt u misschien recht om dit bedrag helemaal of gedeeltelijk terug te krijgen.
Lees meer over '‘Eigen risico’ ziektekosten al helemaal betaald? Misschien hebt u recht op een tegemoetkoming; vraag het aan.'

(Accordion ingeklapt)

Een wandelroute rondom de waterberging in Opheusden: dit idee van Arie van Ballegoijen uit Opheusden is gekozen als winnend project van de prijsvraag 2018 van het Landschapsfonds Neder-Betuwe dat...
Lees meer over 'Winnend idee Landschapsfonds: wandelroute rond waterberging Opheusden'

(Accordion ingeklapt)

De JOP was samen met jongerenwerker Ralf Reinders en Geurt van Ledden van gemeente Neder-Betuwe geregeld.
Lees meer over 'JOP vernield - getuigen gevraagd'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Inwoners uit de regio Gelderland-Zuid die zich zorgen maken om iemand met verward gedrag, kunnen dit melden. De GGD heeft hiervoor sinds kort het Meldpunt Bijzondere Zorg opengesteld.
Lees meer over 'Meldpunt voor burgers om verward gedrag te melden'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Vaak gaat dit goed, maar soms vergeet iemand dit. Gelet op allerlei zaken die iemand tijdens de v...
Lees meer over 'Adresonderzoek opgestart (28 november 2018)'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Doe mee en vul de ‘Vandaag zet ik jou in het zonnetje!’ kaart in en geef die aan een mantelzorger. Op diverse openbare locaties in de gemeente Buren en Neder-Betuwe kunt u deze kaarte...
Lees meer over 'Laat de zon ook deze winter volop schijnen! Verras een mantelzorger!'

(Accordion ingeklapt)

In 2019, in Dodewaard.
Lees meer over 'Taalcursussen'

(Accordion ingeklapt)

Hoe beleven de inwoners van de gemeente Neder-Betuwe het beheer van de openbare ruimte in hun woonwijk? Deze vraag staat centraal tijdens de belevingsschouw die BTL-advies in opdracht van de geme...
Lees meer over 'Wat vinden inwoners Dodewaard van openbare ruimte?'

(Accordion ingeklapt)

Ruim 250 vierdejaars VMBO-studenten van de drie Kesterense scholen zijn op bezoek geweest bij bedrijven en organisaties.
Lees meer over 'School & Jobs: goede aansluiting van de lessen met de werkvloer'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Is er geen melding bij de gemeente ontvangen, dan is het verboden om carbid te schieten!
Lees meer over 'Carbid schieten? Vóór 3 december 2018 melden!'

(Accordion ingeklapt)

Rubriek over afval scheiden. Met informatie en tips.
Lees meer over 'Afval scheiden heel gewoon'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Gemeente Neder-Betuwe houdt binnenkort een enquête onder mantelzorgers en vrijwilligers. Elk huisadres ontvangt hierover binnenkort post.
Lees meer over '“Ik? Ik een mantelzorger?”'

(Accordion ingeklapt)

Voor meisjes en jongens van 4 tot 12. Welkom!
Lees meer over 'Sportactiviteiten in de buurt! Kom jij ook?'

(Accordion ingeklapt)

Gemeente Neder-Betuwe nodigt inwoners en ondernemers uit om voorstellen in te dienen voor een zogenoemd zonneveld. Na beoordeling en toetsing kan het college een samenhangend besluit nemen voor d...
Lees meer over 'Uitnodiging tot indienen voorstel zonne-energieproject'

(Accordion ingeklapt)

Een leuke verjaardag, zwemles, muziekles, een winterjas of schoenen. Dat wilt u uw kind graag geven maar misschien hebt u er geen geld voor.
Lees meer over 'Een laag inkomen? Kijk of uw kind in aanmerking komt voor mooie voorzieningen uit het Kindpakket Neder-Betuwe.'

(Accordion ingeklapt)

Misschien hebt u recht op een tegemoetkoming; vraag het snel aan.
Lees meer over '‘Eigen risico’ ziektekosten al helemaal betaald?'

(Accordion ingeklapt)

Donderdag 22 november in de raadzaal, 19.00 uur.
Lees meer over 'Beeldvormende avond 22 november'

(Accordion ingeklapt)

Tijdens 27 inloopbijeenkomsten konden inwoners reageren op de voorgestelde containerplaatsen.
Lees meer over '15 tot 20% ondergrondse containerplaatsen gewijzigd na reactie inwoners'

(Accordion ingeklapt)

Avri leverde op donderdag 15 november brieven (beschikkingen) aan inwoners aan bij de post met daarin het besluit over de plaatsen waar verzamelcontainers (rest)afval in Neder-Betuwe komen. Ook s...
Lees meer over 'Over de datum in beschikking en advertentie'

(Accordion ingeklapt)

in Kesteren, IJzendoorn en Echteld
Lees meer over 'Welkom bij de Avri-stand'

(Accordion ingeklapt)

De schatting is dat er binnen de gemeentegrenzen van Neder-Betuwe zo’n 2000 tot 2500 arbeidsmigranten verblijven.
Lees meer over 'Gemeente Neder-Betuwe werkt aan plan voor goede huisvesting en registratie arbeidsmigranten'

(Accordion ingeklapt)

Dat komt omdat Avri extra ondergrondse containers plaatst en meer tijd nodig is voor plaatsing door soms onvoorziene ligging van kabels en leidingen.
Lees meer over 'Nieuwe manier afvalinzamelen start later dan 1 januari'

(Accordion ingeklapt)

U kunt vanaf 16 november 2018 gedurende 2 weken uw schriftelijke reactie schriftelijk sturen.
Lees meer over 'Ontwerp-plan snelheidsremmende maatregelen In ’t Land en Hamsestraat (gedeeltelijk) Opheusden'

(Accordion ingeklapt)

Wethouder Hans Keuken (Jeugd) bezocht deze week een pleeggezin in Kesteren.
Lees meer over 'Week van de Pleegzorg: pleegouder zijn iets voor u?'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

De tien toeristische voetveren in Rivierengebied hebben dit jaar ruim 121.000 passagiers overgezet!
Lees meer over 'Mooie aantallen overzettingen pontjes Uit®waarde'

(Accordion ingeklapt)

Voor meisjes en jongens van 4 tot 12. Welkom!
Lees meer over 'Sportactiviteiten in de buurt! Kom jij ook?'

(Accordion ingeklapt)

Het besluit ligt vanaf donderdag 15 november 2018 gedurende een periode van 6 weken ter inzage.
Lees meer over 'Voorgenomen besluit onttrekking openbaarheid'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Ook in 2019 organiseert Stichting ‘Ons Huis’ taalcursussen in het Nannenberghuis Dodewaard.
Lees meer over 'Taalcursussen Engels, Frans, Spaans en Duits'

(Accordion ingeklapt)

Donderdag 15 november in het gemeentehuis, raadzaal
Lees meer over 'College-informatieavond 15 november'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 november 2018 de eerste begroting van de nieuwe raadsperiode, de begroting voor het jaar 2019, vastgesteld alsmede de meerjarenraming voor 2020-202...
Lees meer over 'Gemeenteraad stelt unaniem begroting 2019 vast; investeringen en verdere verlaging onroerendzaakbelasting'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Overleden op 2 november 2018 op 92-jarige leeftijd in zijn woonplaats in Liechtenstein
Lees meer over 'In memoriam: Gerrit van Riemsdijk'