Inwoners

Recente nieuwsberichten

(Accordion ingeklapt)

Het college van burgemeester en wethouders zal naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Gelderland d.d. 5 juli 2017 in overleg met de familie geen onderzoek doen naar de beëindigin...
Lees meer over 'Neder-Betuwe neemt nieuw besluit op bezwaarschrift beëindiging dagbesteding'

(Accordion ingeklapt)

Op donderdag 17 augustus was het vijftig jaar geleden dat de heer S. de Vree en mevrouw G. de Vree-Verwoert (beiden 69) trouwden.
Lees meer over 'Gouden huwelijksjubileum voor echtpaar De Vree-Verwoert uit Dodewaard'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

U kunt nu meedoen om een bankje op het Marspad in Kesteren te realiseren.
Lees meer over 'Sponsor een bankje op het Marspad!'

(Accordion ingeklapt)

Op maandag 14 augustus 2017 was het zestig jaar geleden dat de heer P. van Blijderveen en mevrouw D. van Blijderveen-Peters trouwden.
Lees meer over 'Diamant voor echtpaar Van Blijderveen-Peters uit Opheusden'

(Accordion ingeklapt)

Op zaterdag 12 augustus speldde burgemeester A.J. Kottelenberg bij de heer De Jongh de versierselen op die behoren bij de onderscheiding.
Lees meer over 'Koninklijke Onderscheiding voor de heer H.C. de Jongh uit Kesteren'

(Accordion ingeklapt)

Dit jaar is gestart met het kleinschalig vervangen van het huidige schakelsysteem door een nieuw schakelsysteem.
Lees meer over 'Liander vervangt schakelsysteem openbare verlichting'

(Accordion ingeklapt)

Op dinsdag 8 augustus 2017 was het zestig jaar geleden dat de heer K. Timmer en mevrouw B. Timmer-Meijering (beiden 81 jaar) uit Dodewaard trouwden.
Lees meer over 'Diamant voor echtpaar Timmer-Meijering uit Dodewaard'

(Accordion ingeklapt)

In mei en juni dit jaar is op verschillende plekken schade aangericht en diefstal gepleegd.
Lees meer over 'Schade en diefstal, tweede kwartaal 2017'

(Accordion ingeklapt)

Veel wandelplezier in het mooie Neder-Betuwe!
Lees meer over 'De paden op, de lanen in!'

(Accordion ingeklapt)

Van maandag 21 augustus tot en met vrijdag 8 september
Lees meer over 'Uitvoering wegwerkzaamheden in Echteld'

(Accordion ingeklapt)

De bijeenkomst is op 6 september van 19.00 tot 22.00 uur en vindt plaats in Nijmegen.
Lees meer over 'Bijeenkomst Toekomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang'

(Accordion ingeklapt)

Iedereen weet dat alcohol en verkeer niet samengaan.
Lees meer over 'Ben je BOB, zeg het hardop!'

(Accordion ingeklapt)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont.
Lees meer over 'Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP) 2 augustus 2017'

(Accordion ingeklapt)

Als reisbuddy begeleid je jongeren binnen het speciaal of praktijkonderwijs ...
Lees meer over 'Word jij graag vrijwillig reisbuddy? Meld je aan!'

(Accordion ingeklapt)

De grootste bouwactiviteiten in woonwijk Triangel in Ochten zijn klaar.
Lees meer over 'Werkzaamheden openbaar gebied woonwijk Triangel Ochten'

(Accordion ingeklapt)

Ga je weer mee, je onderdompelen in het indrukwekkende Waallandschap?
Lees meer over 'Ri4daagse 2017 van 17 t/m 20 augustus'

(Accordion ingeklapt)

Op dinsdag 25 juli was het vijftig jaar geleden dat de heer J. van Veenendaal en mevrouw M.M.M. van Veenendaal-Kool trouwden.
Lees meer over 'Gouden huwelijksjubileum voor echtpaar Van Veenendaal-Kool uit Kesteren'

(Accordion ingeklapt)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont.
Lees meer over 'Adresonderzoek opgestart (juli 2017)'

(Accordion ingeklapt)

Eerder dit jaar was er sprake van een sterke toename van de belasting op de rioolwaterzuivering in Dodewaard door afvalwaterlozingen afkomstig van bedrijven.
Lees meer over 'Komende tijd verscherpte controles op lozing bedrijfsafvalwater Neder-Betuwe'

(Accordion ingeklapt)

Zij is de oudste inwoner van Neder-Betuwe, mevrouw G.W. van der Meer-Bender uit Opheusden.
Lees meer over 'Mevrouw Van der Meer–Bender uit Opheusden 104 jaar oud!'