Inwoners

Recente nieuwsberichten

(Accordion ingeklapt)

Op maandag is de receptiebalie wel open voor het afhalen van documenten.
Dinsdag is het gemeentehuis vanaf 14.00 uur gesloten.
Lees meer over 'Maandag 25 november: balie Burgerzaken gesloten - Dinsdag 26 november: gemeentehuis eerder dicht'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

beperkingen alcohol in en rond uw bedrijf
Lees meer over 'Ondernemen en alcohol'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Neder-Betuwe is in 2018 gestart met het maken van een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van onze dorpen en het buitengebied...
Lees meer over 'De Omgevingsvisie: wat is de stand van zaken?'