Adresgegevens en openingstijden

headerfoto

Gemeentehuis Neder-Betuwe

Burgemeester Lodderstraat 20
4043 KM Opheusden
Tel: 14 0488 (6 cijfers)

Openingstijden

Let op: aangepaste openingstijden!

Burgerzaken

Zonder afspraak:
  • maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
Op afspraak overdag:
  • maandag t/m donderdag van 13.00-16.00 uur
Op afspraak 's avonds:
  • donderdagavond van 17.00-19.30 uur
Afhalen van aangevraagde documenten:
  • maandag t/m woensdag van 09.00-16.00 uur
  • donderdag van 09.00-19.30 uur
  • vrijdag van 09.00-12.00 uur

Omgevingsloket

Op afspraak via Omgevingsdienst Rivierenland, tel. 0344 - 57 93 14 of info@odrivierenland.nl voor inplannen afspraak op donderdagmorgen tussen 09.00 en 12.30 uur in het gemeentehuis Neder-Betuwe.

Inzage van stukken zonder overleg met medewerker is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Overige afdelingen

Op afspraak
  • maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur

Kernpunten welzijn wonen werk zorg

Tel. (maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur) (0488) 44 99 92.
Kijk voor de mailadressen en inloopspreekuren van de Kernpunten op www.kernpuntennederbetuwe.nl

Melding openbare ruimte

www.avri.nl (knop ‘melding maken’) of tel. 0345 - 58 53 53

Gemeente Neder-Betuwe
Postbus 20, 4043 ZG Opheusden
Vermeld zo mogelijk de naam van de afdeling.

U kunt ons bellen, faxen of mailen

t. 14 0488 (telefonische bereikbaarheid: maandag t/m woensdag van 8.30-17.00 uur; op donderdag van 8.30-19.30 uur en op vrijdag van 8.30-12.30 uur)
f. (0488) 44 99 99
e. info@nederbetuwe.nl

Wij streven er naar om binnen vijf werkdagen een inhoudelijk antwoord op uw e-mail te geven. Dit is overigens wel afhankelijk van de aard van uw verzoek. Omdat wij uw verzoek graag zorgvuldig willen behandelen kosten sommige zaken meer tijd. In dat geval ontvangt u van ons natuurlijk wel zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging. Indien uw e-mail een concreet verzoek betreft, kunnen wij dat alleen in behandeling nemen als uw naam, adres en woonplaats vermeld zijn.

De website kunt u 24 uur per dag, zeven dagen per week raadplegen.

Storingen/meldingen/klachten

Geen spoedeisende zaken: Geef online uw melding door
Spoedeisende zaken:
Bel tijdens kantooruren: 14 0488
Buiten kantooruren: (0488) 44 28 96 of 06-51512309

Proclaimer

De gemeente Neder-Betuwe is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. De normen uit de BurgerServiceCode zijn hierbij leidraad. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op deze contactpagina. Binnen twee werkdagen zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Spreekuur bestuur

Wanneer u een gesprek wilt met de burgemeester, een wethouder, de griffier of de gemeentesecretaris/directeur, dan kunt u een afspraak maken met de bestuurssecretaresse via 14 0488.

Politie

Telefoonnummer politie voor niet spoedeisende zaken 0900 - 88 44.

Online gemeentewinkel

Via onze Digitale Balie kunt u een aantal zaken direct met de gemeente regelen.

Uitgelicht

Zoeken