Uitnodiging informatieavond 29 maart beplantingsproject ‘Dijken in het Groen’

Bewoners langs het dijktracé Hagestein - Opheusden krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan het unieke beplantingsproject ‘Dijken in het Groen’ om hun perceel met subsidie landschappelijk te versterken. Er is onder andere een informatieavond op woensdag 29 maart in Molen de Zwaluw, Batterijenweg 19c, Kesteren. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Op 20 maart was er al een informatieavond in Rijswijk en op 3 april volgt er een in Culemborg.

Streekeigen bomen en struiken

Wilt u uw perceel langs de dijk landschappelijk verfraaien? Meer ruimte geven aan plant en dier? Dan kan dat! Bewoners langs het dijktracé Hagestein - Opheusden krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan dit unieke beplantingsproject om hun perceel met subsidie landschappelijk te versterken. Het doel van dit project is om de percelen langs de dijk te verfraaien met streekeigen bomen en struiken, die in het landschap passen. Denk daarbij aan laan- of knotbomen, struweelhaag, elzensingel of hoogstamfruitbomen. Natuurlijk is een combinatie van deze opties ook mogelijk. Op die manier sluiten het erf en het omliggende landschap op elkaar aan. Veel dieren maken dankbaar gebruik van deze struiken en bomen als nestgelegenheid, schuilplaats of voedselvoorziening. Denk daarbij aan de bij, de steenuil of de egel. Het project leent zich bij uitstek om samen met de buren op te pakken.

Samen ontwerpen; plantmateriaal tegen geringe vergoeding

Wanneer u deelneemt aan dit project zal onze adviseur samen met u een ontwerp maken voor uw erf. Het benodigde plantmateriaal wordt tegen een geringe vergoeding beschikbaar gesteld. Op een vaste plantdag in het najaar van 2017 kunt u het beplantingsmateriaal in het gebied afhalen en vervolgens zelf aanplanten.

Informatieavonden

Tijdens de informatieavonden (start 20.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur) hoort u hoe u mee kunt doen en wat de ‘spelregels’ zijn. U kunt zich op dat moment ook opgeven voor deelname, u hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

  • Maandag 20 maart: Informatiecentrum Dijkverbetering HOP te Rijswijk (terrein Roodvoet)
  • Woensdag 29 maart: Molen de Zwaluw, Batterijenweg 19c te Kesteren
  • Maandag 3 april: Stadhuis, Oude Vismarkt 4 te Culemborg

Mocht u niet in de gelegenheid zijn naar één van de informatieavonden te komen, maar wel interesse hebben in deelname, dan kunt u ook direct een afspraak maken voor een erfadvies. Hiervoor kunt u contact opnemen met Saskia Bemer via s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl of 026-3537444.

Uitgelicht

Zoeken