Jan Kottelenberg nieuwe burgemeester Neder-Betuwe

Persbericht van Provincie Gelderland van 15 maart 2017

De heer A.J. Kottelenberg, 58 jaar (CDA) is per 7 april 2017 benoemd tot burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. Jan Kottelenberg is sinds 2006 wethouder in de gemeente Lochem. Daarvoor was hij van 1988 tot 2003 (met een kleine onderbreking van 1995-1997) lid van Provinciale Staten van Gelderland.

Op 22 september 2016 heeft de gemeenteraad van Neder-Betuwe de profielschets voor de nieuwe burgemeester, in het bijzijn van de commissaris van de Koning in Gelderland Clemens Cornielje, vastgesteld.

Voor de burgemeestersvacature Neder-Betuwe (ca. 24.000 inwoners) hadden zich 16 sollicitanten per brief gemeld. De commissaris van de Koning heeft gesprekken gevoerd met meerdere kandidaten. Vervolgens heeft hij overleg gehad met de door de gemeenteraad van Neder-Betuwe ingestelde vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie heeft eveneens gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten. Op basis van de vastgestelde profielschets heeft de vertrouwenscommissie twee kandidaten voorgedragen aan de gemeenteraad. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de aanbeveling van de gemeenteraad en het advies van de commissaris van de Koning overgenomen.

Tijdens de raadsvergadering van vrijdag 7 april 2017 wordt de heer Kottelenberg beëdigd door de commissaris van de Koning en aansluitend vindt de installatie plaats. De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksheer.

Uitgelicht

Zoeken