Avri-gemeenten kiezen voor nieuw afvalbeleid

Het Algemeen Bestuur van Avri heeft op 9 maart, bij meerderheid van stemmen, gekozen voor nieuw afvalbeleid. Hierbij brengen de inwoners zelf restafval naar een ondergrondse container in de buurt. De zak voor plastic verpakkingen en drankkartons bij laagbouw verdwijnt en de restafvalcontainer wordt vervangen door een 240 liter container voor deze verpakkingen. Avri zal bij de uitvoering van het nieuwe beleid rekening houden met ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Ook is er aandacht voor het voorkomen van zwerfafval en voor goede communicatie.

Logo Avri

Het nieuwe beleid wordt in 2019 ingevoerd en moet zorgen voor een stuk minder restafval. Dit is nodig om de doelstelling van de 10 Avri-gemeenten te halen. De doelstelling is de hoeveelheid restafval in 2020 te laten dalen naar maximaal 75 kilo per persoon per jaar.

Hergebruik van materialen

In huishoudelijk afval zitten vooral materialen die eenvoudig hergebruikt kunnen worden. Het nieuwe beleid zal vanaf 2019 daarom met name gericht zijn op het gescheiden inzamelen van deze waardevolle grondstoffen. Door goed te scheiden blijft er nog maar heel weinig restafval over. Inwoners brengen dit kleine beetje restafval vanaf 2019 zelf naar een ondergrondse container in de wijk. Net als nu betalen inwoners per keer dat zij restafval aanbieden. De restafvalcontainer wordt vervangen door een container voor plastic verpakkingen en drankkartons. De maandelijkse huis-aan-huis inzameling van papier en de 2-wekelijkse inzameling van gft-afval blijven onveranderd.

Buitengebied

In het buitengebied kunnen inwoners er in 2019 voor kiezen om hun restafvalcontainer te houden en daarnaast een container voor plastic verpakkingen en drankkartons te krijgen. Voor bewoners van hoogbouw zal de inzameling van plastic en drankkartons door middel van de bekende zakken gehandhaafd blijven, maar deze zullen wekelijks opgehaald  worden. In de stadscentra van Culemborg, Tiel en Zaltbommel zullen ondergrondse containers voor plastic verpakkingen en drankkartons worden geplaatst.

Avri is niet de eerste gemeente waar inwoners zelf restafval naar een ondergrondse container brengen. Het is een beproefd systeem waarbij de inwoners uit deze gemeenten gemiddeld minder dan 75 kilo restafval hebben.

Hoe verder

De komende periode gebruikt Avri om zich voor te bereiden op het nieuwe beleid. Totdat het nieuwe beleid in 2019 wordt ingevoerd, blijft het huidige beleid van kracht.

Regionale visie

Eind 2016 stelden de 10 Avri-gemeenten de Regionale Visie Afval en Grondstoffen vast. De belangrijkste doelstelling in de visie is het terugwinnen van meer grondstoffen zodat er minder restafval ontstaat. Op dit moment produceert een gemiddelde inwoner in Rivierenland ongeveer 134 kilo restafval per jaar. In 2020 moet dit gedaald zijn naar 75 kilo. Dit zal per jaar in totaal naar schatting 11 miljoen kilo extra aan herbruikbare grondstoffen opleveren.

Uitgelicht

Zoeken