Praat mee over Wegenbeheerplan tijdens Beeldvormende avond 22 juni

Tijdens de beeldvormende avond van 22 juni, om 20.30 uur in zaal D1.35, is er gelegenheid tot gedachtenwisseling met raad, college, inwoners en maatschappelijke organisatie over het Wegenbeheerplan 2018-2021.

Op 11 mei jongstleden is het Wegenbeheerplan in Het Debat behandeld. De uitkomst was dat de agendacommissie werd gevraagd dit onderwerp op 6 juli 2017 in de raad te brengen, na een voorafgaande behandeling in de beeldvormende avond van 22 juni. In de tussentijd heeft het college een oplegnotitie naar de raad gestuurd, waarin het nieuwe collegestandpunt wordt toegelicht.

Aanmelding en documenten

Als u uw opvattingen over het Wegenbeheerplan op deze Beeldvormende avond wilt delen, dan kunt u zich hiervoor uiterlijk 21 juni tot 12.00 uur aanmelden via dit formulier.  De achterliggende stukken zijn hier te lezen.

Uitgelicht

Zoeken