Praat mee over Klimaatnota 2018-2023 tijdens Beeldvormende avond 22 juni

Het college stelt de raad voor om principiële keuzes te maken voor de totstandkoming van de Klimaatnota 2018-2023. Op basis van de keuzes die de raad op 6 juli 2017 maakt zal de klimaatnota verder vorm krijgen.

Vooruitlopend op discussie en besluitvorming in de raadsvergadering is er tijdens de beeldvormende avond gelegenheid om met elkaar hierover te spreken. Wij nodigen u uit om mee te doen met deze gedachtenwisseling tussen raad, college, maatschappelijke organisatie en inwoners.

Dit onderwerp is geagendeerd, aansluitend aan het onderwerp Mobiliteit dat om 19.30 uur begint in zaal D1.35.

Aanmelding en documenten

Als u uw wilt meepraten over de contouren van deze Klimaatnota,  dan kunt u zich hiervoor uiterlijk 21 juni tot 12.00 uur aanmelden via dit formulier. De achterliggende stukken zijn hier te lezen.

Uitgelicht

Zoeken