Beeldvormende avonden op 21 en 22 juni

Op woensdag 21 juni en donderdag 22 juni zijn er beeldvormende avonden in het gemeentehuis. De raadsleden worden dan door het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd over de voorstellen die op de agenda van de raadsvergadering van 6 juli staan. Van harte welkom om er bij te zijn.

Over de onderwerpen die op de agenda staan van 22 juni kunt u meepraten na aanmelding (uiterlijk 21 juni om 12.00 uur) bij de griffie via dit formulier

Agenda 21 juni

Jaarrekening 2016

Nu het jaar 2016 voorbij is, legt het college van burgemeester en wethouders aan de hand van de jaarstukken 2016 verantwoording af. Dit brengt de raad in positie om te controleren of hetgeen vooraf beoogd is, ook is bereikt en of dit niet meer kostte dan was afgesproken. Voorafgaand aan het jaar 2016 bepaalde de raad in de begroting 2016 de ambities van de gemeente voor dat jaar: wat wilde de gemeente bereiken, wat moest er daarvoor in 2016 gebeuren en wat mocht dat kosten? Binnen deze kaders ging het college aan de slag met de uitvoering.

Eerste bestuursrapportage 2017

Ook komt de stand van zaken over 2017 aan de orde. Daarbij komen ook onvoorziene ontwikkelingen aan bod. Voorafgaand aan dat jaar bepaalde de raad in de begroting 2017 de ambities van de gemeente voor 2017: wat wil de gemeente bereiken, wat moet er daarvoor in 2017 gebeuren en wat mag dat kosten?

Kadernota 2018-2021

In het najaar bepaalt de raad - op voorstel van het college - in de begroting 2018 de ambities van de gemeente voor volgend jaar. In de kadernota geeft het college alvast een vooruitblik naar nieuwe ontwikkelingen die in de begroting kunnen (of soms moeten) worden opgenomen. Daarbij is het financieel perspectief van de gemeente van belang. Door de kadernota vanavond te bespreken en eventueel het college nadere verzoeken mee te geven, krijgt het college van de raad richting voor het opstellen van de ontwerpbegroting.

De achterliggende stukken zijn hier te lezen.

 

Agenda 22 juni

Raadszaal

19.30 uur:         Bibliotheekwerk

20.30 uur:         Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020

Zaal D1.35

19.30 uur:         Startnotities Regio Rivierenland over mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid

Aansluitend:      Contouren Klimaatnota 2018-2023

20.30 uur          Wegenbeheerplan 2018-2021

 

Meepraten? Meld u aan

Als u uw opvatting over de effecten van één of meerdere voorstellen met de raadsleden wilt delen, bent u van harte welkom. U kunt op 22 juni ook gebruik maken van het raadsspreekuur over onderwerpen die niet op de agenda staan. Meldt u zich dan uiterlijk 21 juni om 12.00 uur aan bij de griffie via dit formulier.  De achterliggende stukken zijn hier te lezen.

 

Uitgelicht

Zoeken